L’Hospital Quirónsalud Barcelona ha incorporat l’Elastografia de Transició (FibroScan® CAP®), un mètode no invasiu i indolor que a través d’ones d’ultrasons proporciona indicadors –permet valorar un volum de teixit 100 vegades superior a una biòpsia hepàtica– per prendre decisions sobre el tractament, seguiment o pronòstic a llarg termini de les malalties hepàtiques cròniques, que poden derivar, si no es tracten a temps, en cirrosi o fins i tot càncer de fetge. Moltes d’aquestes malalties evolucionen de manera lenta durant molts anys i no produeixen símptomes, per la qual cosa ne es diagnostiquen fins que estan en fases molt avançades.


Aquesta tècnica permet mesurar l’elasticitat del fetge, que ens proporciona informació sobre la rigidesa d’aquest òrgan, un indicador clau per valorar si el pacient té cirrosi –es produeix quan el fetge està molt rígid–; també aporta indicadors sobre el greix o la viscositat del fetge. Els pacients amb el fetge gras poden desenvolupar esteatosi hepàtica –que provoca inflamació o esteatohepatitis, i mort cel·lular– i que, si no es tracta, pot portar a la fibrosi hepàtica, que causa una disminució del flux sanguini a través del fetge i una acumulació de teixit cicatricial. Sense tractament, la fibrosi del fetge pot progressar i portar a la cirrosi, fallada hepàtica i càncer de fetge.


La prevalença de la cirrosi deguda al consum d’alcohol i, sobretot, al fetge gras no alcohòlic, està augmentant de manera dramàtica a tot Europa i al món.


El fetge gras no alcohòlic és una malaltia associada a trastorns metabòlics, com l’obesitat o la diabetis de tipus 2, i afecta, aproximadament, un 30% de la població a Catalunya. Així mateix, fins a un 20% de pacients amb diabetis de tipus 2 i proves de funció hepàtica normals poden presentar lesions histològiques d’esteatohepatitis. Malgrat això, només una part molt petita dels pacients amb fetge gras no alcohòlic desenvolupen cirrosi, i el principal factor predictiu n’és la fibrosi hepàtica. A més, la fibrosi hepàtica en aquesta població és un factor de risc per a problemes cardiovasculars posteriors.


Per poder millorar el diagnòstic d’aquestes malalties del fetge i evitar que puguin derivar en malalties més greus, el Servei de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud Barcelona realitzarà la prova del FibroScan® a pacients amb factors de risc com l’obesitat o la diabetis mellitus, ja que, com comenta el Dr. José Altamirano, hepatòleg i facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud Barcelona, «s’estima que aproximadament vuit de cada deu persones amb obesitat i sis o set de cada deu diabètics desenvoluparan fetge gras al llarg de la seva vida, amb complicacions associades per al fetge i el sistema cardiovascular. El problema amb què ens trobem és que actualment s’està detectant aquesta patologia massa tard, però amb la incorporació d’aquesta tècnica a l’hospital disposarem de totes les eines per realitzar un cribratge en pacients de risc i detectar abans aquestes malalties, amb la intenció de realitzar el millor tractament possible i que no desenvolupin patologies més greus en el futur. Es tracta de realitzar una tasca de prevenció i diagnòstic precoç en aquest tipus de malalties».