En comparació amb la població sana, els pacients amb estadis avançats d’EHA poden generar disbiosi o alteració en l'estructura de la comunitat microbiana intestinal en un grau més elevat. «Actualment se sap que l'alcoholisme crònic augmenta la permeabilitat intestinal de productes bacterians cap a la sang i produeix canvis en la microbiota dels pacients, la qual cosa contribueix a la progressió de la malaltia i a empitjorar el grau de dany hepàtic preexistent», comenta el Dr. Altamirano. «En aquest estudi, en el qual han participat diversos hospitals d’arreu del món i que ha estat coordinat per la Universitat de San Diego, s'ha investigat la microbiota de diferents estadis d’EHA enfocant-se en el tipus i la quantitat de poblacions de fongs en la matèria fecal», afegeix.


Superpoblació de Candida Sp.

La primera troballa d'aquest estudi va ser que, comparat amb pacients de control sans, aquells que patien algun grau d'EHA tenien una diversitat fúngica empobrida amb una superpoblació de Candida Sp. D'altra banda, també es va veure com en els controls no alcohòlics el gènere que hi dominava era Penicillium. Aquestes dues circumstàncies es van poder relacionar amb diferents esdeveniments. «Es va trobar una correlació positiva entre l'alta abundància de Candida Sp amb la presència de fibrosi hepàtica mentre que l'abundància de Penicillium estava correlacionada amb una menor inflamació i un menor dany hepatocel·lular en l'avaluació per biòpsia hepàtica», comenta el Dr. José Altamirano.


Aquesta investigació també ha servit per veure com la resposta sistèmica a aquesta superpoblació fúngica de Candida Sp, mesurada indirectament amb una prova en sèrum d'anticossos anti-Saccharomyces cerevisiae o ASCA, està relacionada amb el mal pronòstic a curt termini dels malalts. Això obre la porta a nous treballs en els quals la microbiota fúngica podria ser una diana de tractament per a aquests malalts.


Més informació:

https://www.quironsalud.es/hospital-barcelona/ca/sala-de-premsa/noticies/la-malaltia-hepatica-per-alcohol-esta-relacionada-amb-canvi

Etiquetas: Hepatology | investigació