Davant la situació actual, us recordem la importància de seguir les mesures preventives en l’ús dels espais comuns habilitats:

  • Mantingues la distància interpersonal de 1,5m.
  • Realitza una freqüent higiene de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica sobre tot després de tocar elements o superfícies d’ús col·lectiu.
  • Ús obligatori de mascaretes a tot el centre.
  • Es recomana no utilitzar l’ascensor per al desplaçament entre plantes. En cas d’utilitzar l’ascensor es respectarà l’aforament limitat i les mesures proposades.
  • Es respectarà la senyalització de mesures preventives front al COVID-19.

Fès especial atenció a les zones de descans al teu lloc de feina:

  • Respecte l’aforament màxim establert, considerant que la distància interpersonal ha de ser d’un mínim de 1,5 metres.
  • Fès un ús esglaonat d’aquestes zones.
  • És imprescindible mantenir la distància de seguretat.