Continuem treballant en el projecte de la Joint Comission. Al juny vam reprendre les activitats, suspeses temporalment per la situació sanitària, i ens vem centrar principalment en el desenvolupament de protocols i polítiques que són requisits obligatoris per l'acreditació.


Hi ha dues qüestions importants que s'estan treballant i que per a la Joint Comission són objectius internacionals de seguretat del pacient.


D'una banda, la identificació inequívoca dels pacients. La correcta identificació evita riscos en l'atenció diagnòstica i terapèutica. Tots els professionals sanitaris han de verificar sempre la persona a la qual estan atenent i assegurar-se que són la persona a qui s'aborda el tractament i/o procediment terapèutic o diagnòstic.


Això es fa mitjançant la comprovació de dos identificadors inequívocs de pacients, nom i cognoms i data de naixement. En aquest procés incorporarem com a novetat, l´identificació de pacients en serveis d'imatge i medicina nuclear.


Els pacients que remetin al·lèrgia a qualsevol medicament i/o làtex, pacients que puguin requerir contrast (iode, baritisme o gadolini) o radiofarmacèutica, o han de ser projectats per a l'intervencionisme, s'identificaran amb una pulsera el color de la qual variarà en funció del procediment.


D'altra banda, també s'està treballant en la valoració i prevenció de caigudes. Actualment, les nostres infermeres estan fent una valoració de l'entrada d'aquest risc, en tots els pacients hospitalitzats. Ampliarem aquesta avaluació al pacient ambulatori, per a aquelles poblacions amb problemes de visió, mobilitat o orientació detectables a simple vista.


Això ens ajudarà a identificar pacients en risc amb els quals s' haurà d'exercir mesures cautelars durant l'assistència sanitària.