A les Unitats de Cures d'Intensives, l'ús d'escales que valoren aquestes càrregues de treball es duen utilitzant àmpliament des de l'aparició el 1974 de la Therapeutic Intervention Scoring System (TISS 76). Modernitzada el 1996 passant de 76 a 28 ítems.


Aquesta escala, a més de mesurar la càrrega de treball del pacient ponderava la severitat / gravetat dels pacients. Això era així, ja que l'objectiu d'aquesta escala era examinar i legitimar el gran nombre d'infermeres que treballaven a l'UCI en comparació a la resta de l'hospital. D'aquesta manera, la TISS podia calcular el grau de càrrega de treball que tenien les infermeres, per estimar una referència clara del treball extra que es realitzava i així, poder intentar evitar l'anomenat efecte "burnout" físic / psicològic del personal d'infermeria.


La infermeria és la professió que s'encarrega de la satisfacció de les necessitats humanes, els aspectes que la modifiquen i afecten, tant físics, químics, biològics, psicològics i socials. Atén tant a l'individu sa com malalt.