Les tècniques de biòpsia de la mama han evolucionat molt en les últimes dècades fent possible confirmar el diagnòstic abans d'operar, permetent així una millora en el maneig, tractament i pronòstic de les lesions de la mama.


Aquestes tècniques permeten extreure a través de la pell una mostra d'una lesió de la mama, utilitzant una tècnica d'imatge que pot ser l'ecografia o bé la esterotàxia per poder guiar l'agulla fins a la lesió.


Els avenços tecnològics han permès desenvolupar la Biòpsia Assistida per Buit (BAV) com una tècnica que aporta una millora en les limitacions que tenen les tècniques de punció habituals (Biòpsia amb agulla Grossa o BAG i de la Punció Aspiració amb Agulla Fina o PAAF).


D'aquesta manera, la biòpsia assistida per buit (BAV) té l'avantatge que permet obtenir mostres més grans, més nombroses i, en determinats casos, es pot arribar a extirpar tota la lesió. Aquests avantatges permeten disminuir els resultats dubtosos i les biòpsies en quiròfan. Un altre avantatge respecte a les altres tècniques és que la BAV és l'única que pot extirpar totalment una lesió, i si és una lesió benigna (quan no és un càncer), es pot considerar "tractada".


La tècnica d'obtenció de la mostra de la BAV es diferencia de la de la BAG i de la PAAF en què l'agulla combina un mecanisme de rotació en obtenir la mostra i un sistema d'aspiració que aplica buit.


A l'Hospital Quirónsalud Barcelona disposem d'aquesta tècnica dins la nostra cartera de serveis, i podem utilitzar com a tècnica d'imatge per guiar l'agulla, o bé la esterotàxia amb l'equip de Tomosíntesis o bé amb la Ecografia.