• Patología obstétrica de alto riesgo+electrofisiología fetal: Mª Carmen Oteo Domínguez
  • Cirugía Laparoscópica-Histeroscópica: Mª Dolores Higueras Conde
  • Oncología Ginecológica: Luis Martínez Yáñez
  • Suelo Pélvico: Mª Carmen Martín-Ondarza González

  • Diagnóstico Prenatal: Francisco Gamez Alderete

  • Patología Cervical: Felicitas Apestegui Velasquez
  • Reproducción: Paloma Castellanos Bolado