La podologia infantil és un altre dels camps en els quals Podoactiva és especialista. L'empresa de podologia i biomecànica disposa de protocols específics per al diagnòstic i patologies del peu i de la marxa en els nens. Els problemes més habituals en pacients infantils que troben són:

  • Peus plans
  • Peus valgs
  • Dolenta posició dels dits
  • Caminar de "puntes"
  • Malaltia de Sever
  • Disminució de l'estabilitat
  • Papil·lomes


En edat infantil, els experts de Podoactiva aconsellen realitzar un estudi biomecànic de base i visitar al podòleg almenys una vegada a l'any per a supervisar l'evolució de la trepitjada.


Podología infantil_Podoactiva (27)Podología infantil_Podoactiva (27)