Servei gestionat per HD.

El laboratori presta el servei propi de l’àmbit hospitalari, atenent les sol·licituds de totes les especialitats de l’Hospital.

La Unitat d’Assistència Continuada del Laboratori (urgències) està disponible 24 hores al dia, 365 dies l’any, per a qualsevol petició d’anàlisi de pacients hospitalitzats i d’urgències.

Al mateix temps s’atenen els pacients ambulatoris, a les mateixes instal·lacions del laboratori, tots els dies laborables, incloent-hi els dissabtes.

El centre està dotat de mitjans suficients per realitzar més de cent magnituds biològiques i, a més, rep el suport de set laboratoris propis de referència que permeten donar cobertura i resposta a qualsevol necessitat en els àmbits següents:

  • Anatomia patològica
  • Bioquímica clínica
  • Citogenètica
  • Genètica forense (estudis de paternitat)
  • Biologia i genètica molecular
  • Hematologia
  • Immunologia i radioimmunoanàlisi (hormones i marcadors tumorals)
  • Microbiologia i parasitologia
  • Toxicologia