El Servei de Cirurgia Vascular i Endovascular s’ocupa del diagnòstic i tractament de les malalties dels vasos del sistema circulatori i del sistema limfàtic. Això inclou l’anatomia dels vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars) i limfàtics, a més de les seves malalties. Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals enllaç a la unitat assistencial de malalties vasculars cerebrals.

UNITAT DE MALALTIES VASCULARS

Les malalties vasculars del sistema nerviós són un grup de malalties produïdes per una alteració circulatòria sanguínia al cervell (malalties vasculars cerebrals o ictus) o, excepcionalment, a la medul·la espinal.

 • Isquèmia cerebral
  • Infart cerebral (trombosi o embòlia)
  • Atac isquèmic transitori (AIT)
 • Hemorràgia cerebral
  • Hemorràgia parenquimatosa (vessament)
  • Hemorràgia subaracnoïdal
 • D’altres
  • Trombosi venosa cerebral
  • Demència vascular
  • Encefalopatia hipertensiva
  • Malalties vasculars de la medul·la espinal

És un problema de salut als països industrialitzats perquè:

 • Són molt freqüents. A Espanya es detecten 200 nous casos per cada 100.000 habitants i any.
 • Són la tercera malaltia amb més mortalitat.
 • Són la primera causa de discapacitat i la segona causa de demència.

La presentació de l’ictus és molt variable depenent de l’àrea del cervell afectada. S’han proposat cinc símptomes d’alarma per alertar el pacient i els seus familiars:

 • Debilitat o pèrdua de sensibilitat a la cara, el braç o la cama, especialment d’un costat del cos.
 • Confusió, trastorns de la parla o de comprensió sobtats.
 • Trastorn sobtat per veure-hi amb un o tots dos ulls.
 • Problemes per caminar, inestabilitat o trastorn de la coordinació.
 • Mal de cap intens i sobtat sense cap causa que ho justifiqui.

Les exploracions complementàries imprescindibles són: anàlisi de sang estàndard amb coagulació bàsica, electrocardiograma, radiografia de tòrax, TC cranial (ressonància magnètica en alguns pacients) i ecodòppler transcranial.