El Servei d’Oncologia Mèdica disposa d’un laboratori d’oncologia molecular que ofereix tractaments personalitzats segons les característiques genètiques dels pacients.

El Laboratori d’Oncologia Molecular està especialitzat en diagnòstic molecular en l’Àrea d’Oncologia i Patologia Molecular. Cada tumor presenta una marca genètica pròpia, i el laboratori ofereix la possibilitat de fer un diagnòstic molecular específic per a cada pacient.

Disposa de personal tècnic, biòlegs i patòlegs altament qualificats i especialitzats en patologia i biologia molecular, fet que garanteix la qualitat, la rapidesa i la certesa d’un resultat que permeti individualitzar la teràpia per a cada pacient