Unidad PediatriaUnidad Pediatria

Processos quirúrgics habituals:

 • Granuloma umbilical
 • Sinèquies labials
 • Fre lingual
 • Fre labial
 • Ungla encarnada

Cirurgia pediàtrica general i digestiva.

Cirurgia neonatal.

Cirurgia laparoscòpica:

 • Testicle no descendit
 • Reflux gastroesofàgic
 • Colelitiasi
 • Apendicitis
 • Esplenectomia
 • Nefrectomia
 • Varicocele

Cirurgia urològica.

Broncoscòpia.

Malformacions pulmonars.

Malformacions de la paret toràcica.

Tractament d’empiema.

Toracoscòpia:

 • Pneumotòrax recidivant
 • Hiperhidrosi palmar
 • Biòpsies i extirpacions de masses tumorals del pulmó