Edificios que curan. Instalaciones hospitalarias de vanguardia és un llibre de gran format que mostra com l’arquitectura hospitalària contemporània es caracteritza per plantejar edificis amables, funcionals, que deixen circular pel seu interior els diferents tipus de públic d’una manera ordenada, i com aquest fet, depenent de l’ús que es faci d’elements com la llum, l’espai o els materials, pot influir en la recuperació i el benestar dels pacients i el seu entorn.

Any de publicació: 2012