L’infart de miocardi, col·loquialment conegut com infart, apareix per reg sanguini insuficient a causa de l’obstrucció d’una artèria.

Per què es produeix l’infart agut de miocardi?

Les artèries coronàries es poden estrènyer per diferents causes. Les més comunes són un coàgul de sang i l’ateroesclerosi (dipòsit i infiltració de greixos a les parets de les artèries), que es van produint progressivament, facilitades pels factors de risc que assenyalem a continuació.

Factors de risc que poden ocasionar l’obstrucció de les artèries coronàries:

 • Hipertensió
 • Colesterol alt
 • Tabac
 • Obesitat
 • Sedentarisme
 • Edat avançada

Símptomes de l’infart

En la majoria d’ocasions no es presenten tots els símptomes, sinó una combinació variable d’uns quants:

 • Habitualment, es té dolor com si fos un pes a la zona de l’estèrnum que no es modifica amb els moviments ni amb la respiració, bastant intens, i, de vegades, s’escampa cap a la mandíbula, el coll i l’esquena, el braç esquerre, i en alguns casos, el braç dret. Es pot associar a suor freda i mareig.
 • Altres vegades es manifesta amb dolor a la part alta de l’abdomen, dificultat per respirar, ganes de vomitar i pèrdua de coneixement.
 • Conseqüències d’un infart agut de miocardi
 • Si l’infart agut de miocardi és molt extens, és possible sofrir per a tota la vida insuficiència cardíaca, de vegades, amb congestió pulmonar.
 • Si l’infart agut de miocardi és de petita extensió, es pot portar una vida normal, això sí, controlant-ne els factors de risc per evitar un nou infart.