• Consulta médica de Hipertensión.
  • Consulta de enfermería.
  • Ecógrafo portátil.
  • Monitor de tensión para AMPA.
  • Doppler de bolsillo índice tobillo-brazo.
  • MAPA de TA- consulta de cardiología.