En els 21.488 m2 de l'Hospital El Pilar s'han distribuït 163 habitacions entre les quals hi ha 3 Suites.

Equipament:

 • 9 quiròfans (24h codi infart)
 • Urgències d'adults
 • Urgències Cardiològiques
 • Urgències pediàtriques
 • UCI adults
 • UCI neonatal
 • Sales de Parts
 • Àrea d'Obstetrícia
 • Àrea d'Endoscòpia
 • Hospital de dia Quirúrgic
 • Hospital de dia Oncològic
 • Laboratori d'anàlisis clíniques
 • Banc de Sang
 • 76 Consultes mèdiques