Cirugía Torácica

Aquest servei està format per un equip de professionals d'alt nivell, que ofereix un tracte individualitzat i d'avançat nivell tecnològic als pacients. Està especialitzat en els processos patològics que afecten a tota la Cavitat Toràcica, en concret als Bronquis, Costelles, Diafragma, Esòfag, Mediastí, Pleura, Pulmons i Tràquea. Per exemple, Càncer de Pulmó, Pneumotòrax, Cirurgia Sudoració i Enrogiment Facial.

Compta amb servei d'urgències 24h.