Neonatología

Aquest servei està format per un equip d'experts en totes les àrees relacionades amb la Pediatria dels primers 28 dies de vida del ésser humà. Els principals pacients són els Recent Nascuts que estan malalts o requereixen uns cuidats especials degut a que són Prematurs, tenen baix pes o pateixen alguna alteració.

Compta amb servei d'urgències 24h.