• Visites pròpies de l'especialitat a consulta.
  • Visites de control dietètic.
  • Estudis nutricionals.