• Despatxos a Consultes Externes.
  • Gabinet d'endoscòpia i procediments pleurals.
  • Gabinet de funció pulmonar.