Està indicada en persones amb edats compreses entre els 18 i els 60 anys amb obesitat greu (índex de massa corporal superior a 40 kg/m2) o obesitats moderades (IMC> 35Kg/m2) amb malalties associades a l'obesitat.