• L'OBESITAT

A més dels evidents problemes estètics i psicològics que ocasiona, s'associa a un major risc de malalties com la diabetis mellitus tipus 2, la hipertensió arterial o la hipercolesterolèmia, a més de malalties cardiovasculars, articulars, respiratòries o del fetge entre d'altres. Això explica que les persones amb obesitat presenten una pitjor qualitat i esperança de vida.


  • QUÈ INCLOU EL SEGUIMENT A MÉS DE LA INTERVENCIÓ?

En el període preoperatori s'inclou un estudi exhaustiu, una avaluació psicològica i una preparació dietètica individualitzada. En el període postoperatori es realitza un seguiment mèdic-dietètic per assegurar un correcte maneig de la pèrdua de pes, per evitar dèficits nutricionals i per controlar les malalties associades a l'obesitat.


  • QUÈ NO INCLOU?

El seguiment psicològic, els suplements nutricionals/vitamínics, els costos de les possibles complicacions postoperatòries ni les seqüeles estètiques de la cirurgia bariàtrica.