• Tractament farmacològic i psicològic de la dependència a la nicotina per deixar de fumar.
  • Avaluació personalitzada dels riscos del tabaquisme, seguiment evolutiu de la recuperació clínica post-cessació tabàquica i prevenció de les recaigudes.
  • Primera visita gratuïta. Visites successives durant 1 any amb periocitat variable segons evolució. Es considera ex-fumador la condició de no haver fumat durant 1 any.