Hospital Quirónsalud Tenerife

Poeta Rodriguez Herrera, 1

38006 - 圣克鲁斯-特内里费

 • 12个门诊
 • 98个房间
 • 8个"生命岛"的成人重症监护室
 • 内镜室
 • 4个手术室
 • 医学影像诊断中心
  • 超声波
  • 乳房X线照相术(即乳腺钼靶检测)
  • 多功能数字化遥控X光诊断系统
  • 传统放射检查
  • 介入放射检查
  • 磁共振
  • 计算机断层成像(CT)
 • 康复
  • 健身房