Farmacotherapie

Gepersonaliseerde farmacotherapie verhoogt het responspercentage en vermindert de toxiciteit van kankerbehandelingen. De gepersonaliseerde farmacotherapie-eenheid is gespecialiseerd in de farmacotherapeutische controle van geneesmiddelen tegen kanker, dit omvat het meten en interpreteren van de concentratie in het bloed van geneesmiddelen om de effectieve en minst toxische dosis voor elke patiënt te bepalen.

Bovendien verbetert het de klinische besluitvorming in situaties zoals:

  • Anticipeert op niet optimale behandeling als de juiste systemische blootstelling niet wordt bereikt.
  • Op een veilge manier de dosis verhogen.
  • Bij het vinden van de grens tussen goede tolerantie voor behandeling en onderdosering.
  • In geval van toxiciteit na chemotherapie, de identificatie van het geneesmiddel welk de genoemde toxiciteit veroorzaakt en staat het toe om alleen de dosis van het therapeutische middel dat het veroorzaakt te verminderen, zonder de werkzaamheid van de andere geneesmiddelen in gevaar te brengen.
  • Detecteert een slordige naleving van de therapie (in het geval van orale therapieën).
  • Detecteert wisselwerking tussen diverse geneesmiddelen