Oncologische Chirurgie

Ongeveer 55% van de met kanker gediagnosticeerde patiënten houdt de ziekte onder controle of geneest zelfs volledig dankzij veilige kankeroperaties.

De combinatie van chirurgie en de voortdurende ontwikkeling van kankerbehandelingen heeft in de laatste jaren definitief bijgedragen aan de gestegen levensverwachting van de patiënten. De samenwerking tussen radiotherapeutische en medische oncologie bij het gebruik van neoadjuvante chemotherapie of radiotherapie om chirurgische resultaten te verbeteren of eerst mogelijk te maken, is hiervan een voorbeeld.

Maar er zijn ook andere gevallen, zoals samenwerking met radiologen bij de planning van een operatie, of met pathologen om geschikte primaire therapieën en adjuvantia (tumorimmunofenotypering en mutatieanalyse om de behandeling te optimaliseren) te selecteren en de kwaliteit van de operatie.

De artsen genadrukken, "deze patiënten moeten worden geopereerd in centra die zeer gespecialiseerd zijn in procedures van hoge complexiteit en thuis zijn in de kankerbesreiding met behandelingen van peritoneale carcinomatose door middel van cytoreductieve chirurgie en HIPEC , sarcoom chirurgie, regionale geïsoleerde ledemaat perfusie, lever, pancreas- en slokdarmchirurgie, laparoscopische kankerchirurgie of zoals intraoperatieve radiotherapie." Met de laatstgenoemde techniek kunnen we in een enkele chirurgische handeling de tumor verwijderen en de bijbehorende radiotherapiesessies toedienen.