Behandlingar

Varje patient har vissa särdrag och därför är våra assisterade reproduktionsbehandlingar helt individanpassade och vi lyckas uppnå ett av de högsta antalen graviditeter.