Artificiell inseminering (AI)

Behandlingen består av att man inför funktionsduglig sperma, antingen från partnern eller en donator i kvinnans livmoder för att uppnå en graviditet. Denna teknik är speciellt indikerad för unga kvinnor som inte har tidigare patologier eller för kvinnor utan partner vars ålder inte överstiger fyrtio år.

Varför välja våra centra för er assisterade reproduktionsbehandling?

  • För våra avancerade tekniker och behandlingar vars effektivitet beror på den höga individanpassade nivån.
  • För våra smidiga processer vid genomförandet av behandlingar och prover.
  • För vårt närstående multidisciplinära team, med dess illusioner och ímplikation.
  • För konstant psykologiskt stöd för att upprätthålla ert emotionella välbefinnande.
  • För att ni kommer att ha en tolk på ert eget språk under hela er behandling.
  • För att ni har säkerheten att bli behandlad av den främsta sjukhusgruppen.