In vitro-fertilisering (IVF)

In vitro-fertilisering är en process genom vilken man kan befrukta de tidigare extraherade äggcellerna med partnerns eller donatorns spermier. När äggcellen blivit befruktad, övergår denna att bli ett embryon som deponeras i livmodern.

I laboratorierna tillämpar våra biologer olika komplementerande tekniker på grundval av diagnostiken för att garantera med större säkerhet att graviditet uppnås.

Bland de mest framstående teknikerna finns:

  • ICSI
  • Assisterad hatching
  • Preimplantationsdiagnostik
  • Sekventiell odling av embryon