Metoden ROPA

Processen som genomförs för att utföra denna teknik är densamma som vid in vitro-reproduktion, beror på vilken roll var och en av partnerna intar.

Behandlingen påbörjas med att man plockar ut äggen när de har nått den optimala storleken och mognaden för att bli befruktade av donatorns semen. Den mottagande kvinnans livmoder förbereds genom administrering av en behandling för att uppnå optimal endometrietjocklek. När livmodern är förberedd överförs det embryon med högst kvalitet till livmodern.

Varför välja våra centra för er assisterade reproduktionsbehandling?

  • För våra avancerade tekniker och behandlingar vars effektivitet beror på deras höga individanpassade nivå.
  • För våra smidiga processer vid genomförandet av behandlingar och prover.
  • För vårt närstående multidisciplinära team, med dess illusioner och ímplikation.
  • För konstant psykologiskt stöd för att upprätthålla ert emotionella välbefinnande.
  • För att ni kommer att ha en tolk på ert eget språk under hela er behandling.
  • För att ni har säkerheten att bli behandlad av den bästa sjukhusgruppen.