Vanliga frågor

Metoden ROPA (spansk förkortning av: Recepción de Ovocitos de la Pareja) tillåter att ett kvinnopar kan välja ett delat moderskap.

Kvinnopar som önskar möta moderskapet och på aktivt sätt deltaga i preproduktionsprocessen, antingen efter eget val och / eller på grund av den ene partnerns medicinska skäl.

Lagen som reglerar teknikerna om assisterad reproduktion (lag 14/2006 om tekniker för assisterad befruktning) är en av de minst stränga i Europa. Denna lag tillåter att i Spanien beaktas inte civilstånd eller att man bara tillåter behandling upp till 45 års ålder.

Donation av ägg eller sperma är förfaranden som regleras av spansk lagstiftning sedan 1988, så man granterar hela tiden etiken för de inblandade medicinska och biologiska processerna, liksom för hälsotillståndet för såväl donatorer som embryon.

Ägg- eller spermadonation görsfrivilligt, alturistiskt och anonymt för patienter som är i behov av den.