Fotografía Médico

Laura Mifsud i ElenaLaura Mifsud i Elena

Cargo

Biolog specialiserad i embryologi

Hospital

Nombre centro
Hospital Quirónsalud Valencia
DIrección centro
Av. De Blasco Ibañez,14. 46010 Valencia

Erfarenhet

Laura Mifsud har en bred erfarenhet i ledning av laboratorium för assisterad reproduktion, där hon har haft ett stort ansvar. Sedan 2017 är hon ledningsansvarig för laboratoriet vid enheten för assisterad reproduktion på Quirónsalud Valencia, där hon implementerat banbrytande tekniker vid selektion av embryon och har haft stor framgång med alla hennes behandlingar.

Tekniker

Andrologi (sädesanalys, kapacitet (swim-up, täthetsgradient), testikelbiopsi, immunologiska studier (mar-test) sköljning, etc.

Embryologi (uttagning av oocyter, denudation av oocyter, FIV-ICSI, embryobiopsi, assisterad hatching , etc.)

Kryobiologi (vitrifiering av oocyter och embryon, frysning av sperma, bevarande av fertiliteten).

Utbildning

Examinerad i biologi (Universitat de València)

Forskare i mänsklig repreduktionsbiologi (UR – Miguel Hernández)

Master i biomedicinsk forskning (Universitat de València)

Master i medicin och reproduktionsgenetik (UR – U. Miguel Hernández)

Laura Mifsud i ElenaLaura Mifsud i Elena