Vanliga frågor

Lagen som reglerar teknikerna för assisterad reproduktion (lag 14/2006 om tekniker för assisterad befruktning) är en av de minst stränga i Europa. Denna lag tillåter att i Spanien beaktas inte civilstånd eller att man bara tillåter behandling upp till 45 års ålder.

Donation av ägg eller sperma är förfaranden som regleras av spansk lagstiftning sedan 1988, så man granterar hela tiden etiken för de inblandade medicinska och biologiska processerna, liksom för hälsotillståndet för såväl donatorer som embryon.

Ägg- eller spermadonationer görs frivilligt, alturistiskt och anonymt för patienter som är i behov av den.

Om ni vill bli gravid och inte har blivit det efter mer än ett års försök, eller efter 6 månader om ni är över 35 år, bör ni vända er till en specialist inom reproduktionsmedicin.