Behandlingar

Individanpassad vård för varje patient är en av våra viktigaste plikter, liksom bemötandet för att de skall kunna hantera sin sjukdom.