Intragastrisk ballong

En intragastrisk ballong är en behandling mot fetma utan kirurgi. Målet är att skapa en tidig mättnadskänsla, som i kombination med kalorifattig diet uppnår en betydande viktminskning.

Det finns intragastriska ballonger med olika indikationer beroende på den tid de bör vara implanterade. Dessa tider varierar från 3 månader till 12 månader. Implantationen utförs med sedering och genom endoskopi. Detta ingrepp varar inte mer än en timme och kräver ingen sjukhusinläggning.

På fetmaenheten behandlar vi följande fall

  • Övervikt
  • Metaboliskt syndrom
  • Fetma
  • Morbid fetma
  • Barnfetma