Behandlingar

Den individanpassade vården för varje patient är en av våra viktigaste ansvarsområden, liksom behandlingarna för att patienten skall kunna konfronteras med sin sjukdom.