Arytmi och elektrofysiologi

Enheten för kardiovaskulär hemodynamik förfogar över den mest avancerade teknologin för diagnos och behandling av hjärtsjukdomar. Vi genomför diagnos och behandling av hjärtarytmi med icke-invasis teknik.

Tillvägagångssätt

Arytmi är vilken som helst rubbning av hjärtats normala rytm och för dess behandling finns till förfogande antiarytmiska läkemedel och icke-farmakologiska terapier. Dessa senare utförs alltid under övervakning av kardiologer specialiserade i patologin.

Dessa behandlingar består, huvudsakligen, i placering av enheter som pacemaker eller implanterbar automatisk defibrillator, och införande av elektriska impulser genom katetrar, även kallad ablation. Pacemaker är tillrådlig när patientens hjärtfrekvens är otillräcklig för att organismen skall fungera normalt. Den implanteras vanligtvis under lokalbedövning och pacemakern ger den stimuli som är nödvändig för hjärtats normala funktion.

Transkateterablation är en annan av de tekniker som används och har som syfte att selektivt förstöra de hjärtområden som orsakar arytmin. Katetern förs in i patientens ljumske fram till hjärtat. En gång placerad i hjärtat lokaliseras de områden som orsakar rytmrubbningen och de förstörs genom att katetern orsakar små ärr på hjärtats vägg. Användningen av transkateterablation möjliggör en kurativ behandling av många arytmier, såsom paroxysmala takykardier eller pre-excitationssyndrom; framgångsgraden når nästan upp till 100%.