Hjärtkirurgi

Vi har de senaste teknikerna och omfattande erfarenhet av hur de genomförs, vilket gynnar patienten eftersom de erjuder denne den bästa kliniska vården.

Vi har ett expertteam av kirurger och specialiserad vårdpersonal som kombinerar tillämpningen av de senaste metoderna och patienten får ett individanpassat bemötande.

Hjärtkirurgi kräver expertteam och avancerad teknologi.

 • Kranskärlskirurgi
 • Aortakirurgi
 • Aortaklaffkirurgi
 • Operation av mitralisklaffen
 • Operation av trikuspidalisklaffen
 • Endokarditkirurgi
 • Operation av medfött hjärtfel hos vuxna
 • Kirurgi hypertrofisk kardiomyopatik
 • Operation av perikardiet
 • Pacemaker och epikardiell resynkronisering
 • Hjärttumörer