Kardiovaskulär hemodynamik

Enheten för kardiovaskulär hemodynamik förfogar över den mest avancerade teknologin för diagnos och behandling av hjärtsjukdomar. Vi utför hemodynamiska studier för tidig diagnos. Behandlingar av patienter med kärlkramp och akut hjärtinfrakt är andra av de specialiserade tjänsterna.

Tillvägagångssätt

Hemodynamik är en del av kardiologin som studerar det kardiovaskulära systemets funktion genom att införa katetrar genom artärerna och venerna.

Denna teknik, kallad kateterisering, är ett invasivt ingrepp som innebär införandet av dessa katetrar som förs upp till hjärtat för att observera dess funktion, mäta trycket på hjärthålorna och även för att veta om det finns någon förändrad hjärtklaff.

Bland de viktigas indikationerna för att utföra kateterisering är vid sjukdomen hjärtateroskleros som påverkar den inre väggen i koronarartärerna och orsakar förträngning eller stenos av dessa, som är orsaken till den kliniska bilden för kärlkramp eller hjärtinfarkt. Generell anestesi behövs inte, eftersom man adminstrerar enbart lugnande läkemedel för att hålla patienten avslappnad som håller sig vaken under operationen. Det krävs ej heller snitt i bröster då man använder samma ställe som där man punkterade under koronarangiografin, som i 90% av fallen är i en artär i handleden. Patienten kan gå hem en eller två dagar efter interventionen.