icon-neuro-reahabilitacion
Neurorehabiliteringsenhet

Hospital Quirónsalud Torrevieja har skapat en banbrytande neurorehabiliteringstjänst som har de bästa installationerna och teknologi på högsta nivå, den är en av de två neurorehabiliteringstjänsterna i Spanien som har en intensivvårdsavdelning

Vi erbjuder en individanpassad behandling av ett tvärvetenskapligt och specialiserat team, inriktat på att erbjuda hög vårdkvalitet.

Hospital Quirónsalud blir den första neurorehabiliteringstjänsten i Spanien som erbjuder formativt stöd för familjemedlemmar och patienter med virtuell verklighetsteknik, utöver virtuell rehabilitering genom Biotrak och multipekskärm.

Patienttyp

Nuerorehabiliteringsenhetens vårderbjudandet riktar sig till patienter med neurologiska skador som:

 1. Utvecklar en progressiv funktionsnedsättning som kan generera tillfällig eller permanent beroendeställning.
 2. Efter en akut episod på grund av neurologisk skada behöver sjukhusvård för att medicinskt stabilisera sig och återställa, så mycket det går, de rubbade funktionerna.
 3. Med ryggmärgsskador som behöver multidisciplinär sjukhusvård och/eller öppenvård för att återhämta eller anpassa sig till förändrade funktioner.
 4. Uppvisar kognitiva störningar och behöver vård för total eller delvis återhämtning av kognitiv funktionsnedsättning eller för att försena irreversibel försämring.

Pâtientanpassade program

Baserat på vilken typ av patienter som behandlas i neurorehabiliteringstjänsten fastställs följande program:

 • Medicinsk bedömning och diagnostik
 • Bedömning och terapeutisk diagnostik
 • Fysisk och funktionell rehabilitering
 • Tillämpad teknologi
 • Kognitiv stimulering
 • Språk- och kommunikationsrehabilitering
 • Bedömning och stimulering vid neurodegenerativa sjukdomar
 • Familjestöd
 • Träning för den vanliga vårdgivaren
 • Teknisk och strukturell anpassning av hemmet