Enhet För Minnesstörningar Och Kognitiva Störningar

Denna enhets främsta mål är att studera patienten utifrån de mångfaldiga vinklar som sjukdomen uppvisar: neurologiska, neuropsykologiska, neurofysiologiska, neuroradiologiska och neurokirurgiska m. fl., för att fastställa en rigorös diagnos. Få centra i Spanien är utrustade med ett multidisciplinärt team som är så komplett som detta, som samarbetar i syfte att snabbt upptäcka tidiga fall av sjukdomen - för att möjliggöra en tidig initial behandling som försenar utvecklingen - och urskilja de sjukdomar som är behandlingsbara, såsom kronisk hydrocefalus hos vuxna.

100% av de patienter som diagnostiserats med Alzheimers skulle gynnas av en multidisciplinär bedömning som skulle möjliggöra att visa existensen av andra typer av sjukdomar, som kronisk hydrocefalus hos vuxna, för vilken det finns en effektiv behandling och som i vissa fall associeras med Alzheimers.

Det bör också fastställas en differentiell diagnos av de kognitiva störningar som uppträder som en konsekvens av andra sjukdomar, som stroke, infektioner eller metaboliska störningar, som har en specifik behandling och en helt annan utveckling.