Fotografía Médico

Andrés PovedaAndrés Poveda

Cargo

Onkolog

Hospital

Nombre centro
Hospital Quirónsalud Valencia
DIrección centro
Av. De Blasco Ibañez,14. 46010 Valencia

Erfarenhet

Dr. Poveda har utvecklat sina mer än 30 års yrkeskarriär på Instituto Valenciano de Oncología, en institution på vilken han fram till 2017 verkade som sektionschef. Koordinator tillsammans med Dr. López Martos för onkologitjänsten på Hospital Quirónsalud Valencia.

Tekniker

Dr. Povedas kliniska och forskningsinriktade aktivitet är särskilt inriktad på gynekologiska tumörer och sarkom. Hans expertområden är äggstockscancer, endometrial cancer, livmoderhalscancer och andra gynekologiska tumörer, liksom mjukvävnadscancer och GIST.

Dr. Andrés Poveda deltar aktivt vid kliniska försök med speciellt deltagande gällande gynekologiska tumörer och sarkom. Han arbetar vanligtvis med flera nationella och internationella forskningssamarbetsgrupper (grupper som Geico, Geis, STSB-EORTC, GCIG...) och är huvudforskare för flera forskningsprotokoll.

Utbildning

Utexaminerad i medicin av Universidad de Valencia 1977.

Specialist i medicinsk onkologi sedan 1982.

Erkännanden och publikationer

Grundande medlem och fram till 2013 ordförande för Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO). Grundande medlem av Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS); och tillhör den verkställande kommittén för bägge grupperna.

Är medlem i den verkställande kommittén för GCIG (Gynecologic Cancer Inter Group) och är för närvarande dess verkställande ordförande.

Han har aktivt deltagit i den världsomfattande samsynen om äggstockscancer år 2004, 2010 och 2015 och är medförfattare till dess publikationer.

Professor i onkologisk medicin i flera kurser för högre utbildningar, medicinsk rådgivare vid olika vetenskapliga evenemang. Han har utvecklat och etablerat ‘International Symposiumon Advanced Ovarian Cancer: OptimalTherapy’, ett forum som samlar världens ledande experter inom denna specialitet, och som hålls varje år i Valencia sedan oktober 1996, och han har varit medordförande av densamma sedan dess. Hans arbeten publiceras i sin helhet i Internacional Journal of Gynecological Cancer, Annals of Oncology and Cancer.

Han är medlem i redaktionsledningen för olika vetenskapliga tidskrifter och författare till fler än 80 publikationer, speciellt inom området för gynekologiska tumörer och sarkom.

Han är aktiv medlem i American Society of Clinical Oncology (ASCO) och i European Society of Medical Oncology (ESMO). Han är medlem (han var dess ordförande mellan 2010 och 2014) av gruppen professorer i gynekologisk cancer i denna sammanslutning. (ESMO). Vid ESMO-symposiet 2014 var han ordförande för den vetenskapliga kommittén för gynekologisk cancer. Han var vetenskaplig rådgivare vid kongressen ESMO-ASIA 2018 (Singapore, november 2018).

Andrés PovedaAndrés Poveda