Fotografía Médico

Antonio Brugarolas MasllorensAntonio Brugarolas Masllorens

Cargo

Chef för onkologitjänsten

Hospital

Nombre centro
Hospital Quirónsalud Torrevieja
DIrección centro
Partida de la Loma s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

Hospital

Nombre centro
Quirónsalud Alicante
DIrección centro
Calle Cruz de Piedra, 4. 03015 Alicante

Erfarenhet

Dr. Brugarolas var ansvarig för den onkologiska institutionen samt verkade som biträdande lektor i onkologi vid Universidad de Navarra mellan 1980 och 2000, och utvecklade ett multidisciplinärt stöd- och undervisningsprogram där mer än 30 specialister har utbildat sig. Han har varit handledare för mer än 20 doktorsavhandlingar och är författare eller medförfattare till mer än 100 publikationer eller bokkapitel inom specialiteten.

Sedan september 2000 utvecklar och leder han onkologiplattformen på Hospital Quirónsalud Torrevieja, ett innovativt projekt som sammanför många och kvalificerade professionella inom olika specialiteter, i syfte att kunna erbjuda all onkologisk vård med högsta resultat och kvalitet, och onkologiplattformen är för närvarande en nationell referens för behandling av cancer. För närvarande arbetar han också vid onkologienheten på Quirónsalud Alicante.

Tekniker

Speciella program:

 • Individanpassad terapi baserad på tumörens molekylprofil.
 • Intraartiell kemoterapi: superselektiv för aortabågen, levern, extremiteter
 • Immunterapi: Höga doser av Interleukin-2 med TIL-celler, vacciner med dendritiska celler.
 • Höga doser av kemoterapi och autotransplantation av benmärg.
 • Intraoperativ perfusion av kemoterapi med hypertermi (HIPEC) i pleura och bukhinna. (Sugarbaker).

Behandlingar:

 • Onkologisk kirurgi buk och thorax.
 • Sarkomkirurgi.
 • Onkoplastik och rekonstruktiv kirurgi.
 • Intraoperativ perfusion av organ och vävnader.
 • Bröstenhet.
 • Elektrokemoterapi.

Utbildning

 • Han specialiserade sig i onkologi i USA, första året som läkarkandidat i patologi på Metropolitan Hospital.
 • 1984 Doktor i medicin, Universidad de Navarra
 • 1968 Certifikat ECMFG
 • 1967 Läkarkandidat genom uttagning, Hospital Clinic.
 • 1967 Examen i medicin, Universidad de Barcelona

Erkännanden och publikationer

 • Publicering av mer än 200 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

ffffff, Antonio Brugarolas MasllorensAntonio Brugarolas Masllorens, Antonio Brugarolas MasllorensAntonio Brugarolas Masllorens