Intraoperativ Radioterapi

Quirónsaluds enhet för bröstkirurgi har vi lång erfarenhet av att förbättra cancerpatientens resultat och livskvalitet.

Det är därför vi kan erbjuda er en intraoperativ radioterapi (IORT), en hög precisionsteknik, som gör att vi kan administrera radioterapidosen vid ett enda kirurgiskt ingrepp som motsvarar flera eller samtliga externa radioterapisessioner, vilket förbättrar patientens tillstånd under återhämningsprocessen.

Fördelar för patienten

  • Minskar eller utelämnar externa radioterapisessioner
  • Tillåter en direkt visualisering av området som skall bestrålas (förhindra skador på friska vävnader).
  • Integrerad i ett multidisciplinärt program (som inkluderar kemoterapi, hormonterapi, extern radioterapi och bröstrekonstruktion.