Onkologisk Kirurgi

Ca 55% av patienterna som diagnostiserats med cancer håller sjukdomen under kontroll eller till och med blir friska tack vare en säker onkolgisk kirurgi.

Kombinationen av kirurgi och behandlingar mot cancer har vuxit definitivt de senaste åren och därmed uppnått en ökning av patientens överlevnad. Samverkan mellan radioterapeutisk och medicinsk onkologi gällande användandet av neoadjuvant kemoterapi eller radioterapi för att förstärka eller tillåta kirurgi är ett exempel.

Men det existerar också andra omständigheter såsom samarbetet med radiologer för att planera kirurgin, eller med patologer för att säkerställa primära terapier, kvaliteten på kirurgin och lämpliga adjuvanser (Immunfenotypning av tumörer och mutationsanalys för att optimera behandlingen).

Doktorerna betonar vikten av att "vissa förfaranden endast bör utföras på högt specialiserade centra", såsom behandling av peritoneal karcinomatos genom cytoreduktiv kirurgi med HIPEC. sarkomkirurgi, isolerad perfusion av extremiteter, kirurgi i levern, pankreatisk och esofagisk kirurgi, laparoskopisk kirurgi vid cancer eller såsom intraoperativ radioterapi. Den senare möjliggör vid ett enda kirurgiskt ingrepp att avlägsna tumören och radioterapisessionerna.