Precisionsmedicin

Cancer är en genetisk sjukdom, det vill säga, den orsakas av förändringar i DNA som styr hur cellerna fungerar, speciellt hur de växer och hur de delar sig. Dessa förändringar kan vara ärvda, men de flesta uppstår slumpmässigt under en persons liv, antingen till följd av att fel uppstår när cellerna delar sig eller av exponering externa cancerframkallande ämnen som skadar DNA.

Vad är precisionsonkologi och för vad används den?

Precisionsonkologi består i sökandet efter genetiska förändringar i tumörer som är prediktiva för att svara på en godkänd behandling eller är i ett experimentstadie. Varje persons cancer har en unik kombination av mutationer. Kunskapen om dessa mutationer kan hjälpa till att bestämma en individanpassad behandlingsplan för att välja terapier som ger den bästa möjligheten för respons. På Quirónsalud Levante erbjuder vi våra patienter möjlighet att dra nytta av precisionsonkologi genom olika genomiska plattformar anpassade efter varje falls behov. Den individanpassade onkologin går längre än att utföra ett genetiskt test på tumören. Precisionsonkologi blir mer betydelsfull och är mer effektiv när den integreras i det terapeutiska och evolutionsmässiga sammanhanget för varje enskilt fall. Syftet med denna process är därför att utföra en individanpassad terapeutisk rekommendation med de bästa möjligheterna för framgång med hänsyn till patientens onkologiska historia och andra faktorer.

På vilket sätt kan jag välja precisionsonkologi?

Ni kan kontakta oss om ni har diagnostiserats med metastaserande cancer, stadium 4. På Quirónsalud Levante kommer vi att utvärdera ert fall i en multidisciplinär kommitté för att avgöra om ni gynnas av ett genomiskt prov och vilket. Ni kan kontakta oss själv eller läkaren som behandlar er och man kan göra det personligen eller på distans. Ni måste tillhandahålla en fullständig rapport om er onkologiska historik, inklusive kopior av radiologiska utvärderingar samt patologirapporter. Om utförandet av ett genomiskt test indikeras, skall ni tillhandahålla / utföra en biopsi av den metastatiska sjukdomen eller, i avsaknad av det, få gjort ett blodprov. Proverna analyseras i ett laboratorie och resultat erhålls inom 1-2 veckor.