Prostatacancer

Diagnostik och behandling

Tidig diagnos genom tester som PSA, som mäts med ett enkelt blodprov, där specialisten kan fastställa värdet på proteinhalten som bildas i prostatakörteln, vars index förhöjs inför en tumör. Det skall uppmärksammas att prostatacancer enbart orsakar symtom när den är i avancerade stadier; därför är PSA viktigt, då den tillåter en tidig upptäckt av denna sjukdom hos asymtomatiska patienter. Symtomen beror vanligtvis på den godartade tillväxten av prostatan (hyperplasi) som orsakar hinder i urinflödet, och sekundärt av de förändringar som produceras i urinblåsmuskeln och som påverkar lagringen av urin.

Typer av kirurgi

Det kirurgiska ingreppet vid prostatacancer är minimalt invasivt och genomförs med hjälp av laparoskopiska metoder genom små snitt som används för att införa speciella kirurgiska långa instrument för att ta bort prostatan. Kirurgen använder en kontrollpanel för att med precision kunna flytta instrumenten. Denna metod för att genomföra prostatektomi har blivit mer frekvent de senaste åren, eftersom den ger fördelar såsom mindre blödningar, kortare sjukhusvistelse och mindre postoperativ smärta.

Onkologisk laparoskopisk kirurgi:

 • Radikal prostatektomi vid prostatacancer
 • Njurtumörkirurgi konserverande njuren eller radikal kirurgi
 • Laparoskopisk nefrouretärektomi vid övre urotelial tumör

Kirurgi av de stora njur- och retroperitoneala massorna på grund av njursarkom, sarkom eller restmassa postkemoterapiskt vid testikelcancer. Radikal cystoprostektomi och ortotopisk blåsersättning vid infiltrerade tumörer i urinblåsan.

Urinvägstumörer:

 • Diagnostisk ureteroskopi och / eller kirurgi
 • Kirurgisk ensoskopi vid tumörer i de övre urinvägarna
 • Urologisk tumörpatologi
 • Prostatakontroll
 • Diagnostik, behandling och uppföljning av urologiska tumörer
 • Uppföljningsprogram med aktiv övervakning av prostatacancern
 • Transuretral resektion av tumörer i urinblåsan
 • Intravesikal kemoterapi vid tumör i urinblåsan