Renrum: Vacciner Med Dendritiska Celler

Hospital Quirónsalud Torrevieja har ett renrum designerat enligt de internationella kriterierna för GMP-kvalitet (Good Manufacturing Practices) som är avsett att framställa läkemedel för avancerad terapi, såsom vacciner med dendritiska celler.

Renrummet är speciellt utformat och utrustat för att uppnå minimala eller inga kontaminationsnivåer och där de så kallade "avancerade terapiläkemedel" tillverkas.

Tillverkningsprocess

Tillverkningen av dendritcellvacciner för behandling av prostatacancer innefattar olika steg, samtliga av dem genomförs inne i renrummet. Från patientens blod väljs de celler som bara har en cellkärna (momonukleära), vilka är lymfocyter och momocyter.

Därefter erhålls en kultur av dendritiska celler genom inkubering av dessa mononukleära celler med olika stimulerande molekyler. I de sista stadierna inkuberas de dendritiska cellerna med prostatasyrafosfatas för att erhålla specifika dendritiska celler av detta protein, som slutligen skall infunderas till patienten. Detta vaccin provocerar in vivo aktiveringen och spridningen av T-lymfocyterna, specifika manipulatörer av tumören, som kommer att eliminera de cancerceller som uppvisar prostatasyrafosfatas.