Fotografía Médico

Rosa María Cañón RodríguezRosa María Cañón Rodríguez

Cargo

Chef för onkologiska radioterapitjänsten

Hospital

Nombre centro
Hospital Quirónsalud Torrevieja
DIrección centro
Partida de la Loma s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

Erfarenhet

Dr. Cañón har en bred klinisk erfarenhet av behandling av onkologiska patienter. En nationell referens i behandlingar som kemoterapi och autolog benmärgsinplantation och hanteringen av toxiciteten vid kemoterapi och radioterapi, liksom i radiokirurgi och radioterapil.

Tekniker

 • Anpassad konventionell och tredimensionell radioterapi.
 • Simulering och planering med bildfusion: CT, CT-MNR, CT-PET.
 • Intensitetsmodulerande radioterapi: IMRT (Simulation Steep and shoot samt detektionsfönster).
 • Radiokirurgi.
 • Stereotaktisk fraktionerad radioterapi: kranium.
 • Stereotaktisk fraktionerad radioterapi: extra-kraniell: pulmonell, hepatisk, och av benstommen..
 • Bildstyrd radioterapi: IGRT, med fiduciella implantat för daglig kontroll och korrigering av positioneringen.
 • Brakyterapi med hödosstråling: endokavitära: gynekologisk, bronkitisk.
 • Brakyterapi med interstitiell högdosstråling: prostata, hud.
 • Interoperativ radioterapi: övertrycksdos (tumörar i matsmältningsorganen, lungor, sarkom) och engångsdos (bröstcancer).
 • Fotodynamisk terapi: interdisciplinär terapeutisk modalitet, där man använder bestrålning med laser som en energikälla på tumörer på vilka man har adminstrerat fotosensibiliserande ämnen. Den kan användas som en enda modalitet, eller i kombination med kirurgi, joniserande strålning eller annan multidisciplinär terapeutisk eller andra.

Unika projekt inom radioterapi:

1.IMRT (prostata, bäckentumörer, huvud och hals, rebestrålningar).
2.IGRT: Bildstyrd radioterapi genom fiduciella implantat. (Acculoc).
3.Sterotaktisk radioterapi av hjärnan.
4.Extra-kraniell stereotaktisk radioterapi.
5.Intraoperativ radioterapi: IORT vid bröstcancer.
6.Brakyterapi: Prostatisk

1- Intensitetsmodulerande radioterapi (IMRT): den möjliggör att modulera behandlingen med hänsyn till patientens inre anatomi. Lämplig för att förkorta behandlingar (hypofraktion), öka doser och skydda organen:

 • Hjärnan: Rebestrålningar.
 • Tumörer öron, näs och hals
 • Torax.
 • Buk: Tumörer matsmältningsorganen och retroperitoneala
 • Bäcken: Prostatacancer, ändtarm och gynekologiska tumörer.

2- Styrd radioterapi/IMRT med fiduciella implantat: Tillåter att kontrollera och korrigera dagligen online och före varje strålningssession och administrera behandlingen under förhållanden med maximal precision. Pionjär inom denna teknik.
Program öppet inom:

 • Prostatakarcinom (dosökning och minskning behandlingsdagar).
 • Gynekologiska tumörer. (rebestrålningar).
 • Lokaliserad skallkarcinom.
 • Tumores de localización Vertebral-Paravertebrales: permite administrar dosis radical en la lesión con irradiación mínima medular.

3-Radioterapia estereotáxica fraccionada:

Cerebral:

 • Hipofraccionamiento: Administración de varias dosis superiores a las convencionales, con inmovilización incruenta y recolocable.
 • Sobreimpresión de múltiples metástasis.
 • Fraccionamiento convencional: Para tumores próximos a estructuras muy sensibles: quiasma, nervio ópticos.., pacientes jóvenes o niños.

Extra-cerebral:

 • Pulmón: Estadios precoces (T1-T2, sin ganglios) o metástasis, sustituyendo a la cirugía y con iguales resultados en control.
 • Higado: Primarios inoperables, metástasis.
 • Paravertebral. (IGRT).

4-Radioterapia Intraoperatoria Móvil en Quirófano (MOBETRÓN):
La radioterapia intraoperatoria es una técnica de alta precisión que permite administrar una dosis única de irradiación directamente durante un acto quirúrgico:

 • Como dosis de sobreimpresión: sobre el residuo o zona a riesgo de recaída,
 • Tras la exposición quirúrgica en caso de tumores irresecables.

Ventajas: visualización directa del lecho a irradiar rechazando fuera del campo los tejidos sanos evitando su irradiación innecesaria.

Especial interés tiene el programa de RIO en: Cáncer de mama, aplicándose:

 • Dosis Única: Suprime por completo la irradiación externa (6-7 semanas).
 • Dosis de Sobreimpresión: Acorta la irradiación externa.
 • Mastectomía con conservación de Complejo Areola-pezón: tras mastectomía se conserva el complejo areola/pezón que se irradia intraoperatoriamente con reconstrucción inmediata de la glándula mamaria. Único centro que lo realiza.
 • Tumores pélvicos (cáncer de recto, sarcomas, ginecológicos).
 • Re-irradiaciones.
 • Como sobreimpresión del lecho quirúrgico después de radioterapia preoperatoria en carcinoma de pulmón, tiroides, páncreas y ginecológicos.

5- Braquiterapia: Administración de Radioterapia utilizando una fuente de irradiación en contacto con la zona a tratar.Programas activos en:

 • Tumores de pulmón.
 • Tumores ginecologicos.
 • Tumores de próstata. En pacientes de riesgo intermedio/elevado se administra una dosis única y posteriormente se completa con irradiación externa (IMRT). Ventajas: reduce la dosis sobre vejiga y recto, ahorra 2-3 semanas de irradiación externa y biológicamente podría mejorar los resultados.
 • Tumores cutáneos.

Utbildning

Examen i medicin och kirurgi vid Universidad de Madrid (1991), genomförde sin specialisering MIR på Clínica Universitaria de Navarra.

Erkännanden och publikationer

 • Publicering av en artikel i en internationell vetenskaplig publikation.

Rosa María Cañón RodríguezRosa María Cañón Rodríguez, Rosa María Cañón RodríguezRosa María Cañón Rodríguez