Fot Och Fotledsenheten

Fot- och fotledsenheten består av utmärkta fot- och fotledstraumatologer, specialiserade på denna komplexa led. Benfogar och strukturer i foten och fotleden är utsatta för kontinuerlig rörelse och bär upp hela kroppsvikten. Dessa leder blir ofta skadade på grund av överbelastning eller -hos ungdomar och idrottare- av direkta skador. Då de konstant är i rörelse, blir de deformerade av en kronisk förslitning.

Behandlingar

Fot- och fotledsenheten erbjuder de mest innovativa teknikerna inom området för ortopedisk kirurgi, såsom perkutan kirurgi av HalluxValgus som möjliggör korrigering av de mest allvarliga deformiteterna genom minimala snitt och endoskopi i fotleden, artroskopisk reparation vid kronisk fotledsinstabilitet (stukning), tendoskopi, endoskopisk calcaneoplastik, tendonöverföringar, etc.

Vi är specialiserade på att utföra behandling av komplexa deformiteter i foten och fotleden genom osteotomier och tendonöverföringar eller användning av fotledsproteser. Så lång som det är möjligt försöker vi att undvika steloperering. Viktigt att betona är enhetens höga kompetens i idrottspatologi och av fotleden i behandlingen av idrottare på hög nivå.